www.divacenter.eu > News
DIVA

Stichting DIVA Foundation

News

Gewijzigd afkappunt ADHD kindertijd in DIVA-5 (maart 2019)

De nieuwe DIVA-5 is geupdated in maart 2019; naar aanleiding van discussie met de internationale board van de DIVA Foundation over het afkappunt in de kindertijd volgens DMS-5, zijn er aanpassingen gedaan.

De DSM-5 vereist ‘several’, dat is ‘verscheidene’ symptomen van ADHD voor het 12e jr. Voorheen waren dit ‘enkele’ symptomen voor het 7e jr. ‘Verscheidene symptomen’ moest geoperationaliseerd worden om een eenduidig afkappunt te kunnen hanteren. Volgens de Oxford Dictionary, en ook volgens recent onderzoek obv de DSM-5 criteria voor ADHD betekent ‘several symptoms’ drie of meer symptomen.

Omdat de periode voor het 12e jaar de hele lagere schooltijd beslaat ligt er nu meer nadruk op dit vereiste dan voorheen. De eis van 6/9 symptomen gedurende 6 maanden of langer is blijven bestaan, maar dit kan ook na het 12e jaar zijn opgetreden. Omdat volwassenen met nu nog 5/9 symptomen, en 3 of meer symptomen voor het 12e jr zeer waarschijnlijk tussen hun 12e en 18e jaar wel eens een periode van 6 maanden of langer 6/9 symptomen hebben gehad, heeft de DIVA Foundation voor een eenduidig afkappunt van 3 of meer symptomen voor het 12e jaar gekozen.
(04/12/2019)


-------------------------------------------------------------------

Adjusted cutoff for ADHD in childhood in DIVA-5 (March 2019)   


The new DIVA-5 was updated in March 2019. This update followed discussion about the cutoff in childhood with members of the international board of the DIVA Foundation. The cutoff has been adjusted according to the DSM-5 criteria.

DSM-5 requires ‘several’ symptoms of ADHD before age 12. In the previous edition of DSM, the wording was ‘some symptoms’ before age 7. ‘Several symptoms’ needed to be operationalised to enable the use of a uniform cutoff of childhood symptoms. According to the Oxford Dictionary, and also recent studies using DSM-5 criteria for ADHD, ‘several’ means 3 or more symptoms.

DSM-5 has extended the period in which the onset of symptoms needs to take place, thereby covering the whole childhood period up to age 12. The other requirement of having 6/9 symptoms during an episode lasting 6 months or longer, has been maintained. However, these 6/9 symptoms do not necessarily have to be present before age 12,. They may also start between ages 12 and 18. It is highly probable that adults with a current total of 5/9 symptoms, who had developed 3 or more symptoms before age 12, would also have experienced an episode with 6/9 symptoms lasting 6 months or more, between the ages of 12 and 18. For this reason, the DIVA Foundation has decided to use an unambiguous cutoff of 3 or more symptoms before age 12.


(04/12/2019)